วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

26 ก.ย. 55

ช่วงเช้า
                - ลงชื่อปฏิบัติราชการ
                - รับนักเรียนหน้าประตู พร้อมกับครูเวรประจำวัน
- คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง ในขณะที่จัดแถวอยู่ยังมีนักเรียนบางส่วนที่ยังเล่น และคุยกันจนครูเวรต้องลงมาทำโทษเอง
- สอนตามตารางสอน คาบแรก ชั้น ป. 1/3 เวลา 08:30-09:30 .
ช่วงบ่าย
                 - จัดทำสื่อล่วงหน้าของชั้น ป. 2 ซึ่งค้นหาสื่อต่างๆจากอินเตอร์เน็ต
                - หาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆในการเรียนการสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น