วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

27 ก.ย. 55

ช่วงเช้า
                - ลงชื่อปฏิบัติราชการ
                - คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
                - ช่วยครูพี่เลี้ยงทำงาน
                - เขียนข้อมูลลงสมุดปฏิบัติการ
ช่วงบ่าย
- สอนคาบที่ 4 ชั้น ป. 2/4 13:00-14:00.
                - แจกนมให้นักเรียนดื่ม
                - ตรวจงานนักเรียนที่ส่งย้อนหลัง ปรากฏว่าก็ยังส่งไม่หมดทุกคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น