วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

29 ส.ค 55

ช่วงเช้า

             - ลงชื่อปฎิบัติราชการ
             - คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
             - สอนคาบแรก เวลา 08.30 - 09.30 น. ชั้น ป. 1/3
             - สรุปวาระการประชุม

ช่วงบ่าย

             - จัดบอร์ดสายชั้นป.2
             - ปรึกษากับรอง ผอ. เกี่ยวกับวาระการประชุม และรอง ผอ. ได้พูดงานเปิดโลก เพราะรองจะให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้อธิบายการใช้ Tablet เพื่อการศึกษา 

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

28 ส.ค 55

ช่วงเช้า

              - ลงชื่อปฎิบัติราชการ
              - คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
              - สอนคาบที่ 2 เวลา 09.30 - 10.30 น. ชั้นป. 1/2
              
ช่วงบ่าย

              - รุประเบียบวาระการประชุม
              - สอนคาบที่ 5 เวลา 13.00 - 14.00 น. ชั้นป. 1/4
              - คุมนักเรียนเวรประจำวันทำความสะอาดในห้องเรียน
              

27 ส.ค 55

ช่วงเช้า

             - ลงชื่อปฎิบัติราชการ
             - คุมนักเรียนอ่านข่าวเกี่ยวการศึกษา เวลา 08.00 โมงเช้าก่อนเข้าแถว ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์
             - คุมแถวนักเรียน และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
             - สอน ป. 2/1 คาบที่ 3 เวลา 11.00 - 11.40 น. 
             
ช่วงบ่าย
     
              - สอน ป. 2/3 คาบที่ 5 เวลา 14.00 - 15.00 น. 
              - แจกนมให้นักเรียน
              - จัดบอร์ดให้สายชั้น ป.1 และจัดทำเนียบของสายชั้น ป.1

24 ส.ค 55

ช่วงเช้า
              - ลงชื่อปฎิบัติราชการ
              - คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
              - ประชุมสุดสัปดาห์ของวันศุกร์ เวลา 08.30 น.
              - สอนคาบที่ 3 เวลา 10.30 - 11.30 น. ชั้น ป. 2/2
ช่วงบ่าย
              - สอนคาบที่ 4 เวลา 13.00 - 14.00 น. ชั้น ป. 1/1 
              

23 ส.ค 55

ช่วงเช้า
              - ลงชื่อปฎิบัติราชการ
              - คุมแถวนักเรียนชั้น ป.2 และ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
              - ช่วยครูพี่เลี้ยงทำงาน
ช่วงบ่าย
              - สอนคาบที่4ชั้น ป. 2/4 เวลา 13.00 - 14.00 น. 
              - แจกนมให้นักเรียนดื่ม
              - ตรวจงานนักเรียน

22 ส.ค 55

ช่วงเช้า

              - ลงชื่อปฎิบัติราชการ
              - ผอ. โรงเรียนเรียกประชุมเกี่ยวกับงานเปิดโลกการศึกษาครั้งที่ 8 และ การอ่านข่าวสารประจำวันของนักเรียน
              - สอนคาบแรก เวลา 08.30 - 09.30 น. ชั้น ป. 1/3

ช่วงบ่าย

             - ตรวจงานนักเรียน
             

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

16 ส.ค. 55

ช่วงเช้า
             - ลงชื่อปฎิบัติราชการ
             - คุมนักเรียนทำความสะอาดตามบริเวณ ร.ร
             - คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2
             - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
             - จัดบอร์ดอาคารใหม่
ช่วงบ่าย
             - สอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2/4 เวลา 13.00-14.00 น.
             - แจกนมให้นักเรียน
             - ตรวจงานของนักเรียน

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

15 ส.ค. 55

ช่วงเช้า

             - ลงชื่อปฎิบัติการ
             - คุมนักเรียนเก็บขยะตามบริเวณที่รับผิดชอบ
             - คุมแถวนักเรียนชั้น ป.2
             - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
             - สอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1/3 เวลา 08.30-09.30 น.
             - อาจารย์วิชาเอกมานิเทศ

ช่วงบ่าย

             - จัดบอร์ดอาคารหลังใหม่

14 ส.ค. 55

ช่วงเช้า

             - ลงชื่อปฎิบัติราชการ
             - คุมนักเรียนทำความสะอาด
             - คุมแถวนักเรียนชั้น ป.2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
             - สอน ป. 1/2 คาบที่2 เวลา 09.30-10.30 น. 

ช่วงบ่าย

             - สอน ป. 1/4 คาบที่ 5 เวลา 14.00-15.00 น. 
             - แจกนมให้นักเรียน
             - คุมนักเรียนเวรประจำวันทำความสะอาด
             - ตรวจงานนักเรียน
             - จัดบอร์ด อาคารใหม่

13 ส.ค. 55

โรงเรียนปิด ชดเชยวันแม่

10 ส.ค. 55

ช่วงเช้า
        
              - ลงชื่อปฎิบัติราชการ
              - คุมแถวนักเรียนชั้น ป.2
              - ประชุมสุดสัปดาห์ของทุกๆวันศุกร์ เวลา 08.30 น.
              - สอนชั้น ป.2/2 คาบที่3 เวลา 10.30-11.30น. 
              
ช่วงบ่าย

             - สอนชั้น ป.1/1 คาบที่4 เวลา 13.00-14.00น.
             - แจกนมให้นักเรียนดื่ม
             - เขียนลงสมุดบันทึกปฎิบัติการ

9 ส.ค. 55

.- ไม่มีการเรียนการสอน เพราะทางโรงเรียนจัดการแข่งขันวิชาการของเครื่อข่าย

8 ส.ค. 55

ช่วงเช้า
             - ลงชื่อปฎิบัติราชการ
             - คุมนักเรียนเก็บขยะบริเวณ ร.ร
             - คุมแถวนักเรียนและทำกิจกรรมหน้าเสาธง
             - สอนชั้น ป.1/3 คาบแรก เวลา 08.30-09.30 น. 

7 ส.ค. 55

ช่วงเช้า
       
              - ลงชื่อปฎิบัติราชการ
              - คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
              - สอน ป 1/2 คาบที่2 เวลา 09.30-10.30 น. 
              - เวลา 12.40 น. เปิดเพลงแปรงฟัน

ช่วงบ่าย

              -  สอน ป 1/4 คาบที่5 เวลา 14.00-15.00 น. 

6 ส.ค. 55

ช่วงเช้า

              - ลงชื่อปฎิบัติราชการ
              - รับนักเรียนหน้าประตู
              - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
              - สอน ป. 2/1 คาบที่3 เวลา 11.00 - 11.40 น.
              
ช่วงบ่าย

              - สอน ป. 2/3 คาบที่ 5 เวลา 14.00 - 15.00 น.
              - แจกนมให้นักเรียน
              - คุมนักเรียนเวรประจำวันทำความสะอาดห้องเรียน

1 ส.ค. 55

ช่วงเช้า

             - ลงชื่อปฎิบัติการ
             - คุมนักเรียนความสะอาด
             - คุมแถวนักเรียน และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
             - ช่วยครูจัดบอร์ดวันแม่
             - สอน ป. 1/3 คาบแรก เวลา 08.30 - 09.30 น.

ช่วงบ่าย

              - เข้าเล่มสมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูม ของกิจกรรมแนะแนว
              - ประชุมประจำเดือน ของเดือน กรกฏาคม เวลาบ่าย 2 โมง

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

30 ก.ค. 55


ช่วงเช้า
            - ลงชื่อปฎิบัติราชการ
            - ผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกประชุมก่อนทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - คุมแถวนักเรียนชั้น ป 2/1 ป. 2/4 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - สอนคาบที่ 3 เวลา 11.00 -11.40 น. ชั้น ป. 2/1
ช่วงบ่าย
            - สอนคาบที่ 5 เวลา 14.00 -15.00 น. ชั้น ป. 2/3
            - ช่วยนักเรียนทำความสะอาดในชั้นเรียน

27 ก.ค. 55


ช่วงเช้า
            - ลงชื่อปฎิบัติราชการ
            - คุมแถวนักเรียนชั้น ป 2/1 ป. 2/4 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - สอนคาบที่ 3 เวลา 11.00 -11.40 น. ชั้น ป. 2/22
ช่วงบ่าย
            - สอนคาบที่ 4 เวลา 13.00 -14.00 น. ชั้น ป. 1/1

26 ก.ค. 55


ช่วงเช้า
            - ลงชื่อปฎิบัติราชการ
            - คุมแถวนักเรียนชั้น ป 2/1 ป. 2/4
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
ช่วงบ่าย
            - สอนคาบที่ 4 เวลา 13.00 -14.00 น. ชั้น ป. 2/4

25 ก.ค. 55


ช่วงเช้า
            - ลงชื่อปฎิบัติราชการ
            - คุมแถวนักเรียนชั้น ป 2/1 ป. 2/4
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- อาจารย์นิเทศทางมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มาอบรมในการทำ Blog เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ
ช่วงบ่าย
            - พานักเรียนไปประกวดร้องเพลงลูกทุ่งที่ ม.วลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช  พร้อมกับครู และผู้ปกครองของนักเรียนด้วย

24 ก.ค. 55


ช่วงเช้า
            - ลงชื่อปฏิบัติราชการ
            - คุมแถวนักเรียนชั้น ป 2/1 ป. 2/4
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนคาบที่ 2 เวลา 09.30 10.30 น. ชั้น ป. 1/2
ช่วงบ่าย
            - สอนคาบที่ 5 เวลา 14.00 -15.00 น. ชั้น ป. 1/4
            - ช่วยนักเรียนทำความสะอาดในชั้นเรียน

23 ก.ค. 55


ช่วงเช้า
            - ลงชื่อปฏิบัติราชการ
            - คุมแถวนักเรียนชั้น ป 2/1 ป. 2/4
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนคาบที่ 3 เวลา 11.00 11.40 น. ชั้น ป. 2/1
ช่วงบ่าย
            - สอนคาบที่ 5 เวลา 14.00 -15.00 น. ชั้น ป. 2/3
            - ช่วยนักเรียนทำความสะอาดในชั้นเรียน

20 ก.ค. 55


ช่วงเช้า
            - ลงชื่อปฏิบัติราชการ
            - คุมแถวนักเรียนชั้น ป 2/1 ป. 2/4
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- ประชุมสุดสัปดาห์สำหรับนักศึกษาฝึกสอน และวันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการทำงานต่างๆ
- สอนคาบที่ 3 เวลา 11.00 11.40 น. ชั้น ป. 2/2
ช่วงบ่าย
            - สอนคาบที่ 4 เวลา 13.00 -14.00 น. ชั้น ป. 1/1

19 ก.ค. 55


ช่วงเช้า
            - ลงชื่อปฏิบัติราชการ
            - คุมแถวนักเรียนชั้น ป 2/1 ป. 2/4
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
ช่วงบ่าย
            - สอนคาบที่ 4 เวลา 13.00 -14.00 น. ชั้น ป. 2/4

18 ก.ค. 55


ช่วงเช้า
            - ลงชื่อปฏิบัติราชการ
            - คุมแถวนักเรียนชั้น ป 2/1 ป. 2/4
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนคาบแรก เวลา 08.30 -09.30 น. ชั้น ป.1/3
ช่วงบ่าย
            - เขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆ ลงสมุดปฏิบัติการ  และหาสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนของตัวเอง

17 ก.ค. 55

ช่วงเช้า

             - ลงชื่อปฎิบัติราชการ
             - คุมแถวนักเรียน และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
             - สอนคาบที่ 2 เวลา 09.30 - 10.30 น. ชั้น ป. 1/2

ช่วงบ่าย

             -  สอนคาบที่ 5 เวลา 14.00 - 15.00 น. ชั้น ป. 1/4
             - คุมนักเรียนเวรประจำวันทำความสะอาด

16 ก.ค. 55

ช่วงเช้า

             - ลงชื่อปฎิบัติราชการ
             - คุมแถวนักเรียนชั้น ป.2 
             - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
             - สอน ป. 2/1 คาบที่ 3

ช่วงบ่าย

             - สอน ป. 2/3 คาบที่ 5
             - แจกนมให้นักเรียน
             - คุมนักเรียนเวรประจำวันทำความสะอาดในห้องเรียน

13 ก.ค. 55

ช่วงเช้า

             - ลงชื่อปฎิบัติราชการ
             - คุมนักเรียนทำความสะอาด
             - คุมแถวนักเรียนและ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
             - สอน ป. 2/2 คาบที่3 เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ช่วง่าย

            - สอน ป. 1/1 คาบที่ 5 เวลา 13.00 -14.00 น. 
            - คุมนักเรียนเวรประจำวันทำความสะอาดในห้องเรียน

12 ก.ค. 55

ช่วงเช้า

             - ลงชื่อปฎิบัติราชการ
             - คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2/1 -2/4 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
             - เขียนลงสมุดบันทึก

ช่วงบ่าย

             - สอนคาบที่ 4 เวลา 13.00 - 14.00 น. ชั้น ป. 2/4

11 ก.ค. 55

ช่วงเช้า

             - ลงชื่อปฎิบัติราชการ
             - คุมนักเรียนทำความสะอาด
             - คุมแถวนักเรียน และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
             - สอน ป. 1/3 คาบแรก เวลา 08.30 - 09.30 น.