วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

25 ก.ย. 55

ช่วงเช้า
                - ลงชื่อปฏิบัติราชการ
                - เวรประจำวันให้นักเรียนอ่านข่าว ก่อนจะทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนคาบที่ 2 ชั้น ป. 1/2 เวลา 09:30 – 10:30 .
ช่วงบ่าย
- สอนคาบที่ 2 ชั้น ป. 1/4 เวลา 14:00 – 15:00 .
- แจกนมให้นักเรียนดื่ม
- ตรวจงานของนักเรียน
- นำข้อมูลลงใน บล็อก ของตัวเอง
- หาสื่อ และข้อมูลต่างในอินเตอร์เน็ต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น