วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

2 ต.ค. 55

ช่วงเช้า
                - ลงชื่อปฏิบัติราชการ
                - รับนักเรียนหน้าประตู พร้อมกับครูเวรประจำวัน
- คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง ในขณะที่จัดแถวอยู่ยังมีนักเรียนบางส่วนที่ยังเล่น และคุยกันจนครูเวรต้องลงมาทำโทษเอง
- ช่วยครูถ่ายเอกสารห้องวิชาการ
- สอนตามตารางสอน คาบที่ 2 ชั้น ป. 1/2 เวลา 09:30 – 10:30 .
ช่วงบ่าย                                                          
- ช่วยครูหัวหน้าสายชั้น ป. 2 พิมพ์งานบันทึกข้อความเกี่ยวกับโครงการการอบรมครู วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในวันประเมินโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน
- สอนตามตารางสอน คาบที่ 2 ชั้น ป. 1/4 เวลา 14:00 – 15:00 .
- ตรวจงานของนักเรียนที่ส่งย้อนหลัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น