วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

1 ต.ค. 55

 ช่วงเช้า
                - ลงชื่อปฏิบัติราชการ
- คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธงการเข้าแถวของนักเรียนในวันนี้ ทุกคนมีความระเบียบเรียบร้อยมาก
- ผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกประชุมนักศึกษาฝึกสอน เกี่ยวกับการประเมินโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน ประเด็นการประชุมมีดังนี้
                1. แบบกรอกคะแนนของนักเรียนมี 2 หลักใหญ่ คือ
                                - ปรับปรุงและพัฒนา ( ประเมินระหว่างเรียน)
                                - การประเมินเพื่อตัดสินผล
- สอนตามตารางสอน คาบที่ 3 ชั้น ป. 2/1 เวลา 11:00 – 11:40 .
ช่วงบ่าย
- สอนตามตารางสอน คาบที่ 5 ชั้น ป. 2/3 เวลา 14:00 – 15:00 .
- ตรวจงานนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น