วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

28 ก.ย. 55

ช่วงเช้า
                - ลงชื่อปฏิบัติราชการ
- เวรประจำวันให้นักเรียนอ่านข่าวสารก่อนทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนตามตารางสอน คาบที่ 3 ชั้น ป. 2/2 เวลา 10:30 – 11:30 . วันนี้นักเรียนมีการตอบสนองการพัฒนาการอย่างรวดเร็ว จนทำให้การเรียนการสอนในวันนี้เกิดความสนุกสนานมาก

ช่วงบ่าย
- สอนตามตารางสอน คาบที่ 4 ชั้น ป. 1/1 เวลา 13:00 – 14:00 . วันนี้ทดสอบนักเรียนที่ยังอ่านไม่ค่อยออก ทำจนนักเรียนจะอ่านออกได้
 - ตรวจสอบงานที่นักเรียนยังไม่ส่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น