วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

3 ก.ย. 55

ช่วงเช้า
                - ลงชื่อปฏิบัติราชการ
                - รับนักเรียนหน้าประตู พร้อมกับครูเวรประจำวัน
- เวรประจำวันให้นักเรียนอ่านข่าวสารก่อนทำกิจกรรมหน้าเสาธง  ภารกิจในการอ่านข่าวในวันนี้นักเรียนมาอ่านข่าวตามเวลาที่กำหนด
- คุมแถวนักเรียนชั้น ป. 2 และทำกิจกรรมหน้าเสาธง ในขณะที่จัดแถวอยู่ยังมีนักเรียนบางส่วนที่ยังเล่น และคุยกันจนครูเวรต้องลงมาทำโทษเอง
- สอนตามตารางสอน คาบแรก ชั้น ป. 1/3 เวลา 08:30-09:30 .
ช่วงบ่าย
                - เรียบเรียงผลงานของนักเรียน
                - ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์งาน
                - ตรวจงานของนักเรียนที่ส่งย้อนหลัง แต่ก็บางคนที่ยังไม่ส่งงาน จึงต้องย้ำนักเรียนอยู่สม่ำเสมอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น